среда, 15. август 2012.


                                                         
                             World Security Guardian Service within  I.F.C.C.M.A. 
                        Belgrade ,Serbia – Europe Žarka Zrenjanina  83 ,11211 Borča
      
TRAINING PROGRAMM OF ASSIGNEMENT LEVELS OF TRAINING QUALIFICATIONS OF PROFESIONAL AVALIABLE  LICENCE WORLDWIDE OF  I.F.C.C.M.A  OFFICE
 Izvođenje programa :
Izvođenje programa obuke World Security Guardian Service sprovodi se prema načelnim elementima Internacionalnog programa  rada u security-bodyguard-VIP Protection poslovima. u ovoj fazi se sprovodi sadržajna obuka polaznika za zvanje i profesionalni rad u Security organizacijama ili privatnim firmama u kojima ce raditi na poslovima kao Security Officers koji se brinu o neposrednoj fizičkoj zaštiti osoba-lica ili su u programu VIP posebne Bodyguard  zaštite osobe

PROGRAM ZA OBUKU INSTRUKTORA  World Security Guardian Service” U SAGLASNOSTI  SA   
I.F.C.C.M.A. REGULATIVAMA  I  PROGRAMU :

Obuka instruktora koji će raditi kao predavaci  i ucitelji na obuci Bodyguard polaznika u okviru INTERNATIONAL FEDERATION OF CLOSE COMBAT MARTIAL ARTS /I.F.C.C.M.A. /,prema pravilima i regulativama u okviru nje.
a.      Instruktor za osnovni deo obuke vezane za  zastitu  /koriscenje telesne zastite i upotrebe tehnika za blisku borbu/ Trening zaštite sa osnovama upotrebe oružja /prvi stepen/
b.      Instruktor level II  za osnovni deo obuke vezane za  zastitu  /koriscenje telesne zastite i upotrebe tehnika za blisku borbu,zastita uz upotrebu oružja /Viši stepen,drugi stepen/
c.       Head Instructor osposobljen za zaštitu pri vojnim i policijskim strukturama.Instruktor zastite i odbrane u najtežim situacijama gde je potrebno brzo i intuitivno reagovanje
Specijalisti
Specijalizant u određenom usko određenom delu Bodyguard Security poslova predavača: /vozač,Sredstva veze,elektronika itd./
Treći stepen / the level of c/ su Glavni instruktori PRVOG,najviseg stepena i oni će biti predavaci za  obuku instruktora . Takođe su zaduženi za izvođenje obuke polaznika na raznim stepenima obuke.
Zvanje: Glavni Instruktor  / Head Instrutor/
 Prvi i drugi stepen /the level  “a” and  “b” radi na instruktažama za polaznike po određenom programu koji  planira i izvodi Glavni instructor
Zvanje:  Instructor
Program za polaznike obezbdjenja,pratnju novca , Bodyguard…:

TRAINING PROGRAM FOR : Security Officers and Bodyguard

1.  CLOSE COMBAT  -/TRENING BLISKE BORBE/     Trening zaštite sa osnovama upotrebe oružja
2.  OBUKA SA UPOTREBOM ORUŽJA  … /WEAPONS-TACTICAL TRAINING PROGRAMM
3.  NAPREDNI NIVOI  OBUKE   … / ADVANCE PROGRAMM  /

1.  CLOSE COMBAT  -/TRENING BLISKE BORBE/    Trening zaštite sa osnovama upotrebe oružja /Polaznici/
a. Security Officers, /Čuvanaje objekata i slične delatnosti/,Radi se po skraćenom program
 b.Pratnja novca,po programu za ovu vrstu obezbeđenja
 c. Obuka za  Bodyguard :
Obuka  polaznika u izvođenju pratnje branjene ličnosti te formacije zaštite.Upotreba tehnika zastite u krugu od 360 stepeni.Situaciono reagovanje u raznim uslovima i okolnostima .Kontrola prostora vremena i načina zaštite.Jačanje karakternih i voljnih elemenata kod polaznika.Osnovna obuka u smislu zaštite branjene ličnosti ,pre ,tokom  i na zavrsetku transporta.Osnove protiv diverzione zastite.Upoznavanje sa vatrenim oružjem ,korišćenjem ,te dobijanje sertifikata za obučenost u upotrebi ličnog vatrenog oružja od nadležnog organa
Zvanje  Bodyguard

2.  OBUKA SA UPOTREBOM ORUŽJA  … /WEAPONS-TACTICAL TRAINING PROGRAMM /Polaznici/
Uovom stepenu obuke radi se sve sto i prethodnoj obuci  ali mnogo zahtevnije i na mnogo višem nivou kvaliteta obuke ,naglasak na instiktivnom reagovanju,mnogo bolja uvežbanost i sigurnost u zaštiti.
Poseban je segment  sigurnost u korišćenju vatrenog oružja i snalaženju u situacijama zastoja kod paljbe i drugim nepredviđenim situacijama tokom obavljanja zadataka zaštite.
Taktičke i druge aktivnosti pre u toku i posle transporta.
Zvanje  Bodyguard High Level

3.  NAPREDNI NIVOI  OBUKE   … / ADVANCE PROGRAMM  /
Specijalizant u određenom usko određenom delu Bodyguard Security poslova /vozač,Sredstva veze,elektronika itd./ … /Polaznici/
Važna napomena je da mora da se pređe obuka iz tačke 1 i tačke 2 nivoa obuke da bi se  mogao  pohađati  treći  ADVANCE PROGRAMM
Zvanje  Bodyguard specialist

Važne naznake  :
Prilikom obuke ocenjuje se rad polaznika i njihovo psiho fizičko stanje, razmatraju se sve opcije vezane za uspesno sprovođenje obuke.Te se prema tome određuje rezervne i druge opcije,vezane za zvanje i usmerenje koje će polaznik dobiti na kraju obuke.
Svako ima pravo da napusti proces obuke ,ali nema pravo na povraćaj novca jer je on uložen u process obuke.
Kandidatu koji se povredi tokom obuke biće u nekim segmentima /u kojima ne može da učestvuje /,omogućeno naknadno pohađanje tog dela obuke  .
Obuka se vrsi u prostorijama,  poligonima ,i na otvorenom prostoru koje će odrediti strucna lica u okviru World Security Guardian Service.
Polaznici se strogo moraju pridržavati programa. regulativa ,ponasanja  te ophodjenja tokom obuke.
Ne pridržavanje ovim pravilima dovodi do iskljućenja polaznika sa obuke bez prava povraćaja uplaćenog novca za obuku.
Tokom obuke ce se voditi dnevnik o psiho fizićkom stanju i sposobnostima polaznika.Ovaj dnevnik je važan ,jer će u skladu sa njim polaznici dobijati preporuke za posao,gde će biti naglašene dobre strane ali i mane koje se uoče tokom obuke.
Ovim se štiti institucija koja dodeljuje security licence / World Security Guardian Service, I.F.C.C.M.A.  /
kod potencijalnih problema u radu polaznika obuke ili kasnije protivzakonito prekoračenja nužne upotrebe naoružanja i stečenog znanja,na zahtev službenih organa otvara se dosije polaznika koji je vođen tokom obuke  i predaju se nadležnom organu
Ovo su sve faktori koji moraju garantovati profesionalni odnos prema obuci i ljudima zaduženim za njeno sprovođenje                                    HANSHI ZORAN JOČIĆ 10.DAN JU AIKIDO - SOKE
                                                    FOUNDER/HEADMASTER  OF  JU AIKIDO MARTIAL ARTS
                                                     PRESIDENT of  I.F.C.C.M.A.
                                    PRESIDENT of  World Security Guardian Service

Нема коментара:

Постави коментар